Lưu trữ: Courses

Th10
03

Trà sữa cùng Người Áo Lam

Người Áo Lam tổ chức khóa học trực tuyến ngắn hạn dành cho Huynh trưởng trẻ thân hữu mục đích là bổ sung thêm phần Phật pháp, chuyên môn, tinh thần cho Chương trình đào tạo Huynh trưởng Lộc Uyển của GĐPT. Cái  tên của khóa học này là Trà sữa cùng Người Áo Lam […]

DETAIL
TOP