Lưu trữ: Courses

Th9
16

KHÓA ĐÀO TẠO HLV PHÚ LÂU NA (2000)

(đang cập nhật)

By Triet LM | Chưa phân loại
DETAIL
Th9
13

Trà sữa cùng Người Áo Lam

Mọi chuyện bắt đầu từ câu chuyện “Quán trà sữa và chuyện hiện đại hóa GĐPT” mà Người Áo Lam viết cách đây hơn 10 năm về trước. Câu chuyện kể về nỗi lo lắng của bạn tôi cũng là một Huynh trưởng GĐPT khi muốn mở rộng một quán trà sữa theo hướng trẻ trung […]

By Người Áo Lam | Chưa phân loại
DETAIL
Th4
09

Bậc Sơ Thiện – Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu

(Theo tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Sơ Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549)

By Người Áo Lam | Chưa phân loại
DETAIL
Th4
09

Bậc Hướng Thiện – Chương Trình Tu Học Ngành Thiếu

(Theo tài liệu Tu học Ngành Thiếu – Bậc Hướng Thiện do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh năm 2005 – PL 2549)

By Người Áo Lam | Chưa phân loại
DETAIL