Ebook Phương Pháp Hàng Đội Tự Trị - Roland Phillips
  • Version
  • Download
  • File Size 0.00 KB
  • File Count 2
  • Create Date 24 Tháng Sáu, 2022
  • Last Updated 22 Tháng Bảy, 2022
  • Download

Chương trình tu học Huấn luyện Huynh trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển đã đề cập đến vấn đề Tổ chức Đội – Chúng – Đàn. Đội chúng đàn được xem là đơn vị nhỏ nhất và là đơn vị căn bản cần yếu của tổ chức GĐPT. Tiếp theo đó, Huynh trưởng dự Trại huấn luyện Cấp I A Dục sẽ được tiếp cận thêm các chuyên đề liên quan đến công tác cầm đoàn là: Hoạt động đoàn, Tổ chức quản trị đoàn. Song quan trọng nhất và là hạt nhân của công tác tổ chức quản trị các hoạt động đoàn là Phương pháp Hàng đội tự trị.

Vậy thì Hàng đội tự trị là gì?

Thực ra trong tài liệu Huấn luyện Huynh trưởng Cấp I – A Dục do BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam tu chỉnh 2011 không thực sự đưa ra một định nghĩa rõ ràng. Tài liệu chỉ đưa ra mục đích chủ trương và cách thức tổ chức đội chúng tự trị. Anh chị em có thể tham khảo nội dung tài liệu ở đây.  Trong một bài viết sâu hơn BDH GĐPT Miền Thiện Minh – Hoa Kỳ có đưa ra định nghĩa như sau.

“Hàng đội chúng tự trị” là một nhóm đoàn sinh từ sáu đến tám em họp lại, tự lo lấy việc quản trị nếp sống của mình, đặt dưới sự chăm sóc trực tiếp của Đội, Chúng trưởng. Mỗi em lãnh lấy một trách nhiệm riêng để đóng góp và xây dựng đội, chúng.

Phương pháp Hàng đội không phải do GĐPT sáng tạo ra mà được mượn từ phong trào Hướng đạo. Khái niệm về Phương pháp Hàng đội được lần đầu tiên được đề cập đến trong quyển The Patrol System của tác giả Roland Phillips vốn là một Trưởng Hướng đạo. Quyển sách này được tái bản thêm 7 lần nữa trước khi ông mất năm 1916 trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất.

Xuất thân từ quân đội trong một phong trào được đặt trên nền móng quân đội nên không khó để thấy Roland Phillips mượn rất nhiều chất liệu từ các phương pháp quản trị điều hành của quân đội. The Patrol System đề cao tố chất lãnh đạo của Đội trưởng, tính kỷ luật nhà binh, tinh thần đồng đội, sự hợp tác và khả năng độc lập của từng thành viên trong việc đóng góp vào thành công chung của tập thể.

The Patrol System được hai Trưởng Tôn Thất Đông và Nguyễn Quang Quỳnh cùng hợp tác dịch xong năm 1969 với tựa là “Phương pháp Hàng đội”. Trong toàn bộ bản dịch câu mở đầu của Chương II là một câu kinh điển được không biết bao nhiêu lớp Thiếu sinh Hướng Đạo và Đoàn sinh GĐPT nằm lòng:

Một đội có 6,7 hay 8 Thiếu sinh.

Dẫu rằng phương pháp và tinh thần của Hàng đội vẫn còn nguyên giá trị trong công tác xây dựng và quản trị Đoàn của tổ chức GĐPT nhưng trải qua thời gian các lý thuyết về quản trị con người đã có những bước tiến lớn, môi trường khắc nghiệt trong quân đội đã được thay thế bằng môi trường cạnh tranh cởi mở hơn đòi hỏi những kỹ năng “sinh tồn” đặc thù khác hẳn thời chiến. Tìm hiểu về Phương pháp Hàng đội cũng cần phải phân chia theo hệ quy chiếu mới

  • Đối với người Đoàn trưởng cần phải học cách tổ chức nhân sự và trao quyền một cách thông minh
  • Đối với Đội chúng trưởng cần phải tự đào luyện chính mình về tư cách tác phong về tầm nhìn và tư duy lãnh đạo
  • Đối với Đoàn sinh trong đội chúng cần có một thái độ học tập chủ động và cái nhìn đúng đắn về hợp tác làm việc nhóm

Làm được như vậy một buổi sinh hoạt tự trị của Đội, Chúng, Đoàn sẽ trở nên thực sự hữu ích có tác động sâu sắc đến tư duy và hành vi của từng thành viên tham dự sinh hoạt.

Người Áo Lam


File
Phương Pháp Hàng Đội - Roland Phillips
Patrol System - Roland Phillips

Trả lời