Lưu trữ: Downloads

Th7
02

Chương trình tu học Bậc Sen Non – GĐPT Quảng Đức Sài Gòn

Chương trình tu học Bậc Sen Non được Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPTVN san định, biên soạn và phát hành dù đã có chương trình chi tiết. Còn trong file pdf đính kèm này là Tài liệu tu học Bậc Sen Non do Ban Hướng Dẫn GĐPT Quảng Đức ấn hành

DETAIL
Th6
28

Biểu mẫu Sổ Hiếu Thiện cho Ngành Đồng GĐPT

Kính thưa quí anh chị, cùng các em thân mến. Năm 1969, sau mùa Phật Đản Gia Đình Chánh Thọ nhận được mấy chục quyển Sổ Hiếu Thiện do Ban Hướng Dẫn GĐPT Thủ Đô (Sài Gòn cũ) cấp về các gia đình để phát cho các em Oanh Vũ thực hiện, lúc đó tôi […]

DETAIL
Th6
28

[Slides] Sáng tạo trong tu học Ngành Đồng

Tài liệu buổi chia sẻ kỹ năng đề tài “Sáng tạo trong tu học Ngành Đồng” của BHD Trung Ương GĐPT Việt Nam

DETAIL
Th6
24

Ebook Phương Pháp Hàng Đội Tự Trị – Roland Phillips

Chương trình tu học Huấn luyện Huynh trưởng Sơ Cấp Lộc Uyển đã đề cập đến vấn đề Tổ chức Đội – Chúng – Đàn. Đội chúng đàn được xem là đơn vị nhỏ nhất và là đơn vị căn bản cần yếu của tổ chức GĐPT. Tiếp theo đó, Huynh trưởng dự Trại huấn luyện […]

DETAIL
TOP